כל הפוסטים של השופטת בדימ. אורנית אגסי

זכויות עובדים בעת פגיעה בעבודה

בעולם העבודה, חשוף העובד לסיכונים רבים , הן במקום העבודה והן בדרכו לעבודה וממנה וסיכונים אלו יכולים לגרום לאין ספור