כל הפוסטים בשכר ותגמול אחר

הסכם לשכר "נטו" בחוזה עבודה

"דרך המלך" בנקיבת שכר עבודה היא נקיבתו בסכום "ברוטו", אולם, צדדים לחוזה עבודה רשאים לקבוע ולהסכים ביניהם, שהעובד יקבל לידיו

הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

בימים אלה נדונה בוועדת חוק חוקה ומשפט הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016, זוהי הצעת חוק של הממשלה. הצעת