כל הפוסטים של ד"ר שלומית יניסקי - רביד ועו"ד מירב שמחיוף משהיוף

חשיבה מחדש

האם חבר קיבוץ הוא עובד של הקיבוץ? לאחרונה, לאור ההפרטה בקיבוצים והמעבר מקיבוץ שאופיו שיתופי לקיבוץ מתחדש, עולה בין היתר,