כל הפוסטים של עו"ד אסף מסדה וגב' מאיה קובליוב

החובה לערוך הליך שימוע תקין גם במקרי קיצון

חובת מעסיק לערוך שימוע כדין לפני פיטורין אינה יכולה לבוא לכדי מיצוי בחילופי מסרונים סלולריים מבלי שניתנה לעובד הזכות להציג

חובת המעסיק לנהל חקירה בעניין שמועות על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית נתקבל בכנסת בשנת 1998 ושם לו למטרה "לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם,