הגיליון השלישי של אוטוריטה מתפרסם על רקע פתיחת השנה האזרחית. כמו תמיד הגליון שלנו כולל מאמרים בתחום משפט העבודה הפרטי ובתחום משפט העבודה הקיבוצי.
במשפט העבודה הקיבוצי עו”ד יאיר דוד בוחן ומנתח לעומק את פסק הדין החדשני ומעורר ה– שאלות בנושא יציגותו של ארגון עובדים שטרם חתם על הסכם קיבוצי. איבוד היציגות בשלב טרום החתימה על ההסכם מעלה סוגיות מענינות ומאתגרות וחלקן נותרו פתוחות.
במסגרת משפט העבודה הפרטי, הגליון כולל שני סוגי מאמרים: אלו שעוסקים בזכויותיהם של עובדים במקומות עבודה מאורגנים ואלו שעוסקים בזכויותיהם של עובדים באופן כללי.
בענין מעמדם של עובדים במקומות עבודה מאורגנים כלולים שני מאמרים: המאמר של עו”ד עופר יוחננוף שבוחן את סוגית השעיית עובדים ככלי ניהולי במקומות עבודה מאורגנים ולא מאורגנים, ומאמרי (פרופ’ הדרה בר-מור) העוסק בפיטורים פדגוגים של מורים בו אני מותחת ביקורת על חריפות הסנקציה של סגירת דלתו של מורה שפוטר פיטורים פדגוגיים ועל התנהלותה של המדינה כלפי מורים שמועמדים לפיטורים כאלו.
בענין זכויות עובדים באופן כללי כלולים חמישה מאמרים: מאמרה של עו”ד חן קוזינץ שבוחנת את מצבה הנוכחי של נורמת איסור ההטרדה המינית והסוגיות שקיימות בהקשר להחלה אופטימלית שלה, מאמרם של עו”ד עמי פרנקל ועו”ד ליאור בק בענין הזכות על הרווחים שנצברו בקופת הפיצויים לתשומת לבם של המעסיקים, מאמרה של עו”ד קליה קליין בסוגית מדיניות האכיפה החדשה של משרד הכלכלה, ומאמרה של עו”ד מיכל שמיר שסוקרת את זכויותיהם וחובותיהם של עובדים ומעסיקים בנושא של מחלת עובדים.
תודה לכם על הערותיכם ותגובותיכם. אשמח לקבל מכם הערות ובקשות לדיון בנושאים שונים.

שנה אזרחית פוריה !

פרופ' הדרה בר - מור

פרופ' הדרה בר-מור, עורכת כתב העת, היא פרופסור למשפטים בבית הספר למשפטים, מכללה אקדמית נתניה. מומחית לדיני עבודה ולדיני תאגידים. כתבה מספר ספרים ומאמרים רבים בתחומי התמחותה. שימשה כ-6 שנים נציגת ציבור בבית הדין לעבודה.
שמשה עורכת בכתב העת "השנתון למשפט עבודה" שיהפוך לימים לכתב העת "עבודה חברה ומשפט". שמשה כעורכת כתב העת "מאזני משפט".