דיני עבודה

מטרתם של דיני עבודה הינה להסדיר באופן משפטי מקרים הקשורים בעבודה, וביחסי עבודה. בין היתר יעסקו בקביעת קיומם של יחסי עובד-מעביד, מערכת היחסים ביניהם והסדרת היחסים במידה והתערערו. בנוסף יקבעו את חובותיהם וזכיותיהם של הצדדים על פי הדין, תוך שאיפה להענקת הגנות לעובד, הגוברות על ההסכמים והחוזים שנקבעו בין הצדדים. בכל הנוגע לימי חופש, זכויות שביתה והתאגדות, פועל משפט העבודה הקיבוצי העוסק במערכת היחסים שבין המעביד, לארגון העובדים.

דיני עבודה וחוקי המגן

חוקי המגן נכתבו על מנת להגן על זכויות העובדים הן מפני המעבידים והן מפני האפשרות שהעובד עצמו יוותר על זכויותיו. הם נכתבו כחלק בלתי נפרד ממכלול דיני עבודה ומרביתם אינם ניתנים לוויתור ע”י העובד או נציגות עובדים, גם לא בחוזה אישי או בהסכם קיבוצי. מטרתם היא לשפר את זכויותיו של העובד מעבר למינימום הקבוע בחוק, ובין היתר מוסדרים בהם אורך יום ושבוע העבודה, הגנת שכר, זכאות לחופשה, דמי מחלה, שכר מינימום ועוד. בנוסף, הם מטילים הגבלות על אופן העסקת עובדים לשם שמירה על ביטחונם האישי ובריאותם. להלן מספר חוקים וחקיקות העוסקים בדיני עבודה:

  • חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס”ב – 2002
  • חוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג – 1963
  • תקנות פיצויי פיטורים (חישוב פיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ”ד – 1964
  • תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ”ט – 1988
  • חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, התשס”א – 2001
  • חוק חופשה שנתית, תשי”א – 1951
  • ועוד.

את החוקים והחקיקות ניתן לחלק לשני מסלולים באמצעותם ניתן להגן על העבודה ועל העובד בפרט:

  • המסלול העקיף – אלו האמצעים העומדים בפני העובד להגנה על זכויותיו בעצמו; חופש ההתאגדות, זכות השביתה והסכמים קיבוציים.
  • המסלול הישיר – אלו חוקי המגן שהוזכרו לעיל, הקובעים סטנדרט מינימלי המאזן בין זכויות העובד לזכויות המעביד. לדוגמא, אם עובד ומעביד חתמו על חוזה שכר מתחת למינימום, החוזה אינו תקף. כלומר, מדובר בזכויות קוגניטיביות שלא ניתנות לוויתור.

דיני עבודה – אל תוותרו על הזכויות שלכם

יש לזכור, שדיני עבודה חזקים מדיני חוזים כלליים, והוראותיהם משלימות או חלופיות להוראות מענפים אחרים. הדבר תקף גם במישור ההסכמים הקיבוציים; אם הסכם שנחתם בין ארגון עובדים לאיגוד מעסיקים סותר את חוקי המגן וחוקי העבודה, ההסכם אינו תקף. לצד העובדה כי דיני עבודה מטרתם להגן על העובד במקום עבודתו מבחינת תנאי העסקה ורווחה, ישנם מקרים בהם המעסיק לא מקיים את תנאי חוזה העבודה, או עובר על החוק בדרכים אחרות. במקרים אלו, כדאי לפנות לעורך דין המתמחה בדיני עבודה במטרה לקבל אליכם בסופו של דבר את מה שמגיע לכם על פי חוק. אל תוותרו על הזכויות שלכם, השקיעו מזמנכם במציאת עורך דין מקצועי ובקיא בדיני העבודה, שיוביל אתכם ביעילות ובבטחה בחזרה אל שגרת עבודה תקינה, ובהתאם לחוק.

השארת תגובה