דמי הבראה

תשלום דמי הבראה מתבצע בדרך כלל אחת לשנה, בין החודשים יוני לספטמבר. בעבר, מטרתו הייתה לממן את שהייתם של העובדים בבתי הבראה, כך שהתשלום חושב בהתאם לעלויות השהייה, ואילו העובדים נדרשו להציג קבלות המעידות על שהייתם כתנאי לתשלום. כיום המצב שונה, והסכום המשולם לעובדים משרת אותם לצרכים דומים, אך לא מדובר כמובן בשהייה בבתי הבראה ואין צורך להראות קבלה.

חישוב תשלום דמי הבראה ומספר דגשים נוספים

גובה דמי הבראה יחושב על פי מספר ימי ההבראה שהעובד זכאי להם (בדרך כלל בהתאם לוותק העובד במקום העבודה, ולהסכם הקיבוצי החל עליו). אם מדובר במשרה חלקית, יקבל העובד דמי הראה בהתאם להיקף מישרתו. יש לציין שעובדים זכאים לדמי הבראה לאחר שנה רציפה של עבודה במקום. בשנתו השנייה במקום העבודה, יקבל דמי הבראה עבור השנה הנוכחית, וכן עבור החלק היחסי של שנת העבודה הקודמת באופן רטרואקטיבי. יש לציין, שישנם מעסיקים הבוחרים להפריש את דמי ההבראה מידי חודש על בסיס קבוע, על מנת שלא לשאת בעול הכלכלי של תשלום חד פעמי לכלל העובדים בחברה. הדבר כמובן חייב להתבטא בתלושי המשכורת, תחת רכיב נפרד מהשכר הרגיל של העובד.

בנוסף לכל אלו, ישנם מספר דגשים נוספים שכדאי להכיר בכל הקשור להפרשת דמי הבראה:

  • ויתור על דמי הבראה, ותביעות התיישנות – עובד המועסק במקום עבודה ולא שולמו לו דמי הבראה מסיבות אלו ואחרות, יוכל לתבוע את התשלום עבור שבע השנים האחרונות.
  • פיטורים או התפטרות – עובד שהועסק מעל שנה אחת ועזב או הועזב ממקום עבודתו, זכאי לתשלום דמי הבראה בהתאם לתקופה בה הועסק בחברה. תשלום דמי ההבראה יתבצע בדרך כלל כחלק מסגירת החובות בין המעסיק לעובד בעת קבלת התשלום האחרון.
  • תקופות היעדרות מהעבודה – חופשות ללא תשלום ותאונות עבודה הן תקופות בהן לא חלים יחסי עובד מעביד ולכן תקופות אלו לא באת בחשבון. מאידך, חופשות לידה, מילואים וחופשות שנתיות כן תובאנה בחשבון בחישוב חלקי השנה בהן לא נוכח העובד במקום העבודה.
  • עובדי קבלן – במקרה בו הקבלן עוזב, אך העובד נשאר באותו מקום עבודה תחת קבלן אחר, הוותק של העובד מצטבר והוא זכאי לדמי הבראה, חופשה, מחלה, פנסיה ושאר תוספות התלויות בוותק, בהתאם לוותק שלו במקום העבודה עצמו.

מטרת דמי הבראה

מטרתם העיקרית של דמי ההבראה, היא לסייע לעובד לצאת לחופשה שנתית ולחזור בכוחות מחודשים לשגרת העבודה המוכרת. כידוע, בני אדם עובדים טוב יותר כאשר הם רעננים, ומרוצים. חברות רבות מבינות שתפוקה גבוהה יותר תגיע מידיהם של עובדים אשר מרוצים ממקום העבודה שלהם ושמחים לחזור אליו בכל יום מחדש. על מנהלים להכיר בזכויותיהם לחופשה שנתית ואף לדרבן אותם ליהנות ממה שמגיע להם – זמן איכות עם המשפחה, באין מפריע.

השארת תגובה