הסכם העסקה

בכניסתו של אדם למקום עבודה חדש, יקבל בדרך כלל מהמעביד הסכם העסקה או בשמו הנוסף חוזה עבודה, המסדיר את הזכויות, החובות ואת מערכת היחסים שלו עם המעביד. ההסכם בדרך כלל גם יפרט הגבלות והוראות מיוחדות כגון שמירה על סודיות, שיעורי פיצוי למקרים של פיטורים או התפטרות, תנאים מתחדשים ועוד. בדומה לכל חוזה אחר, על מסמך זה להיות ברור ומובן, ותוצר של הסכמה הדדית בין העובד והמעביד.

מה מכיל הסכם העסקה

מי מאיתנו לא מכיר את הסיטואציה – הסכם העסקה מוגש לנו ואנו מתבקשים להחזירו חתום בהקדם האפשרי. רבים עלולים להילחץ ולחתום מבלי לקרוא לעומק את המסמך שלפניהם, ולהבין מה בדיוק הוא מכיל. בבואו של אדם לחתום על חוזה עבודה, כדאי שיכיר חלק מהסעיפים המוזכרים בו:

  • תחילת עבודה – תאריך תחילת עבודה.
  • זמן העסקה – האם ההסכם מוגבל (מאיזה תאריך, ועד איזה תאריך) או לא מוגבל בזמן.
  • תפקיד – הגדרת התפקיד בו תתחילו לעבוד, כולל האדם שאתם כפופים לו.
  • שכר – פירוט השכר שישולם לכם. יש לשים לב כמובן שהשכר אינו מתחת למינימום, או שהשכר נקבע על פי הסכם קיבוצי הקובע דרגות שכר ספציפיות.
  • פירוט אורך יום העבודה ושעות נוספות – גם אם אורך יום עבודה אינו מופיע בחוזה, זכרו שחקיקת המגן קובעת שיום עבודה לא יעלה על 8 שעות ביום. בנוסף, אם לא קיים סעיף בנוגע לתגמול על שעות עבודה נוספות, גם כאן החוק בעדכם! תשלום עבור שעתיים נוספות ראשונות הינו 125% מתשלום על שעת שכר. כל שעה נוספת תהיה 150% מהתשלום על שעת שכר.
  • דמי מחלה – פירוט מספר ימי המחלה שאתם זכאים להם וכיצד תקבלו את התגמול עליהם. זכרו, שימי מחלה ניתנים לצבירה ואם אינם מנוצלים הם נמחקים כאילו לא היו קיימים כלל.
  • ימי חופשה – חוק חופשה שנתית מעניק לעובדים ימי חופשה בהתאם לוותק. בשונה מימי מחלה הנמחקים אם אינם מנוצלים ע”י העובד, את ימי החופש ניתן לצבור.
  • פיצויי פיטורים – במידה והעובד יפוטר ממקום עבודתו, יקבל פיצויים כספיים ממקום העבודה על מנת שיוכל לכלכל עצמו בתקופה בה יחפש עבודה חלופית. הסכום מחושב בהתאם למשכורתו האחרונה של העובד, כפול מספר שנות העבודה אצל המעסיק. אם עבד פחות משנה במקום העבודה, לא יהיה זכאי לפיצויים, כמו גם מי שהתפטר ממקום עבודתו.
  • הודעה מוקדמת – הסכם העסקה חייב להגדיר את הזמן בו יש להודיע מראש על התפטרות או פיטורים.
  • ועוד

הסכם העסקה – תהיו מודעים לזכויות שלכם

לא משנה באיזה תפקיד מדובר, על הנהלת כל מקום עבודה לדאוג לכך שעובדיה מודעים לזכויות, וגם להגבלות במקום העבודה אליו הם מתמיינים. מקומות עבודה שגאים בעבודתם לא יחששו לספק לעובדיהם את מלוא המידע הדרוש להם על התפקיד, המפעל וכל היוצא בכך. תנו להם את הזמן הדרוש להם לקרוא ולהעמיק בחוזה שקיבלו מכם – כך תוכלו להיות בטוחים שתימנעו מאי הבנות בעתיד, ותרכשו את אמונם.

השארת תגובה