טופס 101

בהגדרה הכללית שלו, טופס 101 הוא למעשה כרטיס עובד אותו נדרש למלא כל אדם בכניסתו למקום עבודה, וכן בתחילתה של כל שנת מס חדשה. בטופס יצוינו מצבו המשפחתי, הצהרה על מקורות הכנסה של העובד, דרישה מפטור וזיכוי ממס, ובקשה לתיאום מס כפי שאושר על ידי פקיד השומה.

את הטופס יש למלא בקפדנות ובדיוק יתרה, שכן באמצעותו יידע המעביד לאילו פטורים ונקודות זיכוי העובד זכאי, לדוגמא נקודות זיכוי לחייל המשוחרר (לאחר הצגת תעודת שחרור), פרטים על ילדים (הצגת ספח תעודת זהות), ועוד. בנוסף, יש להציג אישור תושבות במגורים ביישוב מזכה, ולהצהיר על מקורות הכנסה נוספים.

דגשים למילוי טופס 101

כל עובד במדינת ישראל פוגש בו – טופס 101 הנמסר לו על ידי המעסיק בתחילת עבודתו, או בתחילת שנת מס חדשה. בדרך כלל רבים אינם מקדישים לטופס המוכר מחשבה, אך כדאי לזכור שמדובר בטופס בעל משמעות. לדוגמא, אי מילוי טופס עלול לגרור סנקציה מטעם מס הכנסה על המעביד והעובד כאחד. מילוי נכון ורציני של הטופס, מבטיח לעובד שיקבל את כל המגיע לו מבחינת מס – עניין שבדרך כלל יכול גם להתבטא בכמות נכבדת של כסף בעתיד.

לאור חשיבותו של טופס 101 בשגרת חיינו, כדאי להיות מוכנים לקראתו ולהכיר את הסעיפים שעליכם (או על העובדים שלכם) למלא:

  • פרטים אישיים של העובד\ת – בצירוף צילום תעודת הזהות. במידה והעובד כבר העביר בעבר צילום, יצרף אותו בשנית אם היו שינויים בפרטים האישיים.
  • פרטים על ילדים – במידה ובשנת המס הנוכחית טרם מלאו להם 19 שנים, יש לעדכן את פרטיהם ולסמן את מספר הילדים שבחזקת העובד.
  • פרטים על הכנסות אחרות – במידה וההכנסה הקיימת היא היחידה, עליו לסמן כי אין לו הכנסות אחרות. במידה ויש לו הכנסת נוספת, יסמן את סוג ההכנסות הרלוונטיות.
  • פרטים על הכנסותיי מהמעסיק הנוכחי – עדכון תאריך תחילת עבודה בשנת המס.
  • פרטי המעביד – בדרך כלל המעביד ימלא את סעיף זה בעצמו.
  • פטור או זיכוי מס – יש לסמן את הסעיפים הרלוונטיים ולצרף את המסמכים הדרושים בסעיף על מנת לאמת את זכאותו לפטור או זיכוי.
  • תיאום מס – בכל מקרה בו סימן העובד את אחד מסעיפי התיאום, עליו לבצע תיאום מס מול מס הכנסה בהתאם לסימונו, אם בכלל.
  • פרטי בן או בת הזוג, ושינויים במהלך השנה יש למלא רק במידה וישנם כאלו.
  • הצהרה בסיום הטופס – חתימת העובד על הטופס מראה שקרא והבין את זכויותיו וחובותיו אל מול המעסיק, והוא מתחייב לכך.

לטופס 101 יש משמעות גדולה יותר ממה שנדמה לכם

נקודות זיכוי מס מוענקות לחיילים משוחררים, הורים לילדים, בעלי תארים, הורים בודדים, נכים (המוכרים ככאלו ע”י המוסד לביטוח לאומי), בוגרי מסלולי לימוד מקצועיים, תושבי עיירות פיתוח ועוד. היכרות מעמיקה עם הטופס הנראה תמים למראה, תגלה שבעצם מדובר בפיסת נייר חורצת גורלות. עשו כל שביכולתכם על מנת לשאוף להיות בקיאים בכל הקשור בו.

השארת תגובה