טופס 161

אחד הטפסים שעליכם להכיר כאשר אתם מתכוננים לפרישה, הוא טופס 161 המופק על ידי המעביד, כהודעה על פרישת העובד ממקום העבודה. הטופס יפרט את הסכומים שישלם לעובד במועד העזיבה; פיצויים, מענק עקב פרישה או מוות. בנוסף, יפורטו בטופס זכויות העובד בגין כספי הפיצויים והפרשות סוציאליות אחרות. נוסף לטופס זה, קיים גם טופס 161 א’ המפרט את הצהרת העובד כי הוא פורש ממקום העבודה. שני טפסים אלו, יועברו על ידי העובד לפקיד השומה והקופות השונות על מנת שיוכל להעביר אליו את כספיי הפיטורים, פוליסות הביטוח וקרנות הפנסיה שלו.

טופס 161 והטפסים הנלווים לו

כפי שנכתב לעיל, יחד עם טופס 161 המוגש לעובד על ידי המעסיק, יש להגיש את אחד מהטפסים הבאים, בהתאם לסיטואציה:

  • טופס 161 א’: הודעת עובד עקב פרישה ממקום העבודה – ללא מילוי טופס זה, לא יוכל העובד הפורש ליהנות מזכאות למענק פיצויים או קצבה. כמובן, במידה והעובד מתקשה במילוי הטופס, יוכל להיעזר בפקיד השומה. טופס 161 א’ בנוי משני חלקים כאשר בחלק הראשון, יצהיר העובד על תשלומים וזכויות נוספות שצבר בעבודות אחרות, במקביל לתקופת עבודתו אצל המעסיק הנוכחי. בחלק השני יפרט העובד הפורש בקשה לפטור, הגדלת הפטור או רצף קצבה ופיצויים.
  • טופס 161 ב’: הודעה מטעם שאירים על הפסקת עבודה עקב פטירת העובד – טופס זה יוגש על ידי שאירים, או יורשים של העובד (או כל אדם אחר המורשה על פי דין) לפקיד השומה, בצירוף טופס 161 חתום על ידי המעסיק. בטופס 161 ב’ יפורטו פרטי השאירים וזכויותיהם בכספי הפיצויים, וכן זכויות שנצברו בעבר על שם המנוח, במטרה לכלול בחישוב סכום הפטור ממס את שנות העבודה הקודמות.
  • טופס 161 ג’: הודעה על חזרה מרצף פיצויים או קצבה – עובד המבקש לחזור בו מרצף פיצויים או קצבה, ימלא את פרטיו האישיים, ופרטי הפרישה מהמעסיקים אשר הפרישו לו סכומים לקופות הגמל, וכן יפרט את הסכומים אותם הוא מבקש למשוך.

דגשים במילוי טופס 161

זכרו, בעת מילוי טופס 161 עומדות בפניכם שתי אפשרויות בנוגע לכספי הפיצויים שאתם זכאים להם. בהתאם לצרכיכם, תוכלו למשוך חלק מהסכום או את כולו, או לבחור להשאיר את הסכום בקרן פנסיהקופות גמל ובהתאם לכך לבחור אחד בין שני מסלולים: רצף פיצויים או רצף קצבה.
מובן שבטרם קבלת ההחלטה לגבי משיכת הכספים, רצוי לפנות לבעל מקצוע המתמחה בכך, שיפרט את האפשרויות העומדות בפניכם בעת עזיבת עבודה או פרישה, על מנת לתכנן ביעילות את תכנית החיסכון שלכם לעת הפרישה, בשאיפה לתשלום מס מינימלי ככל האפשר. חשוב לא לדחות את הצעד – אי הכרה בחוק אינה פוטרת איש מעמידה בחוק. איש אינו רוצה למצוא עצמו מתמודד עם אי הבנות מיותרות בעתיד, בעיקר כשמדובר בכספים המגיעים לו.

השארת תגובה