יחסי עובד מעביד

כשמדברים על יחסי עבודה, המושג יחסי עובד מעביד הוא הראשון שנחשוב עליו. שוק העבודה, בכל תחום שהוא מתבסס על מערכות יחסים בין עובדים למעסיקיהם. בדרך כלל לצערנו, מדובר במערכת יחסים שאינה שוויונית. למזלנו, להגנתנו עומדים דיני העבודה שמטרתם לחזק את זכויותינו הבסיסיות כבני אדם וכעובדים, אך באותה מידה נועדו גם לשמור על זכויותיהם של המעסיקים.

במרבית המקרים, כאשר תיק מגיע לבית המשפט, השאלה המעסיקה את העוסקים בדבר היא מיהו העובד ומיהו המעביד? הסיבה לכך היא שהחוק הכתוב לא מגדיר אותם באופן מפורש וברור. הסיבה לכך היא, שהסיטואציות ישתנו בהתאם לנסיבות החברתיות ובהתאם למקרה. על אחת כמה וכמה, מסתבר שעובדים רבים כלל אינם מודעים לזכויותיהם או מפחדים לדרוש אותן בשל המצב ההולך ומידרדר בשוק העבודה.

התנאים המקיימים יחסי עובד מעביד

כפי שנכתב לעיל, קביעת יחסי עובד מעביד תלויה בסיטואציה, והמצב בפועל בשטח. הגוף המוסמך לקבוע קיומם של יחסי עובד מעביד, הוא בית הדין לעבודה. על מנת להכריע בסוגיות יחסי עובד מעביד, נקבעו בפסיקה מספר מבחנים המתעמקים בסיטואציה.

  • מבחן ההשתלבות – זהו המבחן העיקרי ומטרתו היא לבחון מהי תרומתו של העובד למקום העבודה, ולשם כך נשאלות שתי שאלות; עד כמה האדם משתלב במקום העבודה? והאם אותו אדם מנהל עסק משלו המשרת את מקום העבודה כגורם חיצוני?

השינויים הרבים בתחום העבודה כגון מיקור חוץ והעסקה דרך חברות כוח אדם וקבלן, הביאו לכך שנוצר צורך במבחנים נוספים על מנת לסייע לבתי הדין להכריע בסוגיות יחסי עובד מעביד:

  • מבחן הפיקוח והכפיפות – ככל שמקום העבודה יפקח על האדם באינטנסיביות, תהיה לו נטייה לראות באדם עובד ולווא דווקא קבלן.
  • מבחן הביצוע האישי – עובד הוא אדם המחויב לעבוד בעצמו במקום העבודה. כלומר, לא יוכל למצוא לעצמו מחליף או עוזר. קבלן חיצוני יוכל לשלוח מחליפים במידה וייעדר.
  • מבחן הציוד – האם האדם נושא על עצמו עלויות של כלי עבודה או שמא הוא מקבל את הכלים ממקום עבודתו? האם כלי העבודה משמשים גם את האדם מחוץ למקום העבודה, מהי עלותו?
  • משך העסקה – ככל שזמן ההעסקה ארוך יותר, תהיה נטייה חיובית להכיר במועסק כעובד.
  • בחינת מטרתם של הצדדים – בהתאם למה שמופיע בחוזים או בהסכמים, רצונם של הצדדים יעיד על קיום יחסי עובד מעביד.

היו מודעים לסוגיות השונות ביחסי עובד מעביד

חשוב לזכור, שיחסי עובד מעביד אינם נקבעים בסעיף כחלק מהסכם עבודה כתוב החתום על ידי שני הצדדים. בית הדין יפסוק את קביעתו בהתבסס על טיבה ומהותה של מערכת היחסים בין העובד והמעביד, ולא תמיד רק על פי המבחנים הפורמליים הקבועים בחוק. פעמים רבות פוסק בית הדין על קיומם של יחסי עובד מעביד, וזאת למרות שבחוזה ההעסקה הרשמי נכתב במפורש כי יחסים אלו אינם מתקיימים.

השארת תגובה