עבודת לילה

עובדים המועסקים בשעות שאינן שגרתיות; בחגים, בשבתות ושעות מנוחה שבועיות, עבודת לילה ,שעות נוספות ועוד, מוגנים על ידי חוק שעות עבודה ומנוחה, המגדיר גם את כמות שעות העבודה המותרות בכל יום (לא יותר מ-8 או 9 שעות), כאשר כל שעה מעבר לשעות אלו מוגדרת כשעה נוספת עליה זכאי העובד לתשלום נוסף. יש לציין, כי בהתאם לחוק, אי קיום הוראות אלו ייחשב עבירה על החוק.

כדאי לדעת, שלא קיים חוק המחייב תשלום תעריך מיוחד בגין עבודה בשעות הלילה. כל שהחוק קובע, הוא שעבודת לילה תהיה 7 שעות לעומת משמרת מלאה במהלך היום, שכמובן לאחריה יש לשלם לעובד גמול שעות נוספות בהתאם לחוק. (125% לשעתיים ראשונות, ו-150% לכל שעה מעבר לכך). למרות זאת, ראוי לציין שישנם מקומות עבודה בהם כן נהוג לשלם תעריף מיוחד עבור עבודת הלילה, בנוסף לחובתם לגמול שעות נוספות.

איסורים והגבלות – עבודת לילה

הרציונל העומד מאחורי קביעת משך משמרת במשך הלילה, הוא העובדה כי עבודת לילה דורשת מאמץ רב יותר מצד העובדים. עם זאת, לא כל עבודה המתבצעת משקיעת החמה ועד זריחתה מוגדרת כעבודת לילה. מדובר בעבודה אשר לפחות שעתיים ממנה, מתבצעות בין עשר בלילה לשש בבוקר, והיות ומדובר כביכול ביום עבודה קצר, העובד יהיה זכאי לגמול  בגין שעות נוספות החל מהשעה השמינית או התשיעית. בנוסף לאלו, ישנם מספר דגשים שכדאי להכיר בכל הנוגע לעבודת לילה:

  • משמרות – עפ”י החוק, במקום עבודה בו עובדים במשמרות, אין להעסיק עובד בעבודת לילה מעל לשבוע בפרק זמן של שלושה שבועות. יש לציין, כי ישנם היתרים עפ”י חוק שר התמ”ת במקרים ספציפיים.
  • בהתאם לחוק עבודת נשים תשי”ד 1954 – על מעסיק לקבל אישה לעבודה גם אם אינה מסכימה מטעמים משפחתיים, לעבוד בשעות הלילה. זאת למעט מקומות עבודה המאושרים בתקנות כשירותי מדינה חיוניים, מקומות טיפול בחולים, עיתונות, בתי מלון, טיפול בבעלי חיים, הנהלה ואמון אישי, שירותי ים ותעופה, סוכנות נסיעות ותיירות ועוד. בהמשך לחוק זה, סעיף 4 קובע כי עובדת במקום עבודה בו לא עבדו לפני כן בשעות הלילה, רשאית להודיע למעבידה בכתב (לא יאוחר משלושה ימים מיום הדרישה לעבוד בלילה) כי אין ביכולתה או בהסכמה לעבוד בשעות הלילה במידה והדבר נדרש ממנה כעת. כמו כן, סעיף 10 לחוק זה קובע כי אין להעסיק אישה בשעות נוספות ובעבודת לילה ללא הסכמתה, החל מהחודש החמישי להריונה.
  • בהתאם לחוק עבודת הנוער, תשי”ד 1954 – לא יועסקו בני נוער בעבודת לילה; כאשר חל חוק חינוך חובה – החל מהשעה 20:00, וכאשר אינו חל – החל מהשעה 22:00. יש לציין שכאשר מדובר במקום עבודה הפועל במשמרות, מותרת העסקת בני נוער עד השעה 23:00.

עבודת לילה – הכירו את החוק

בין אם אתם מועסקים במקום עבודה הפועל גם בשעות הלילה, או שמא אתם עצמכם מעסיקים עובדים בשעות המוגדרות לעיל, חשוב להיות בקיאים בכל הקשור לחוקים, האיסורים וההגבלות הקשורים לעבודה בשעות הלילה – עליכם להיות מודעים לזכויות שלכם או לזכויות העובדים שלכם, על מנת להימנע מאי הבנות עתידיות העלולות לצוץ מתוך אי בקיאות בנושא.

השארת תגובה