כל הפוסטים של עו"ד עמי פרנקל

קווים לדמותה של יצירת אווירה עוינת במקום העבודה בהקשר של מניעת הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח-1998, חוקק כדי לסייע בהתמודדות עם התופעה של הטרדה מינית. מטרתו של החוק, כמוצהר בסעיף 1