כל הפוסטים של עו"ד דניאל אנסקי ז"ל ועו"ד שחר יחזקאל

החרגת עובדים מתחולת חוק שעות עבודה ומנוחה – עובדים בתפקידי הנהלה או משרות אמון

אין כיום מחלוקת, כי עבודה בחברה המודרנית נפרשת על פני שעות רבות ולעתים אף למעלה מ-12 שעות ביממה. מנתונים שפורסמו