כל הפוסטים של עו"ד קרין בוחניק

לא עבדת-לא צברת! או שכן?

במהלך יחסי עובד מעסיק קיימות תקופות אשר אינן נחשבות לעבודה בפועל, אך בחלקן יש צבירת זכויות סוציאליות ובחלקן האחר אין