כל הפוסטים של עו"ד מאיר אסרף

מודרניותם של הסכמי שכר “מודרניים” – רפורמה בהסכמי שכר

בעת האחרונה מתגבר השיח סביב מה שאגף הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר,  טבע כמטבע לשון – הסכמים קיבוציים

חריגה משכר עובדים במגזר הציבורי וסמכות של הממונה על השכר

רשימה זו עוסקת בתופעה המתרחשת במגזר הציבורי[1], במסגרתה גורם מטעם מעסיקו של עובד, בשלב מסוים במהלך חוזה העבודה, בוחר לשנות

צמצום תופעת ההטיה האלגוריתמית בבינה מלאכותית במקום העבודה

באופן מפתיע יש נטייה אנושית בלתי מוסברת להסתמך על תוצאות חישוביות ממוחשבות, ככאלה המשקפות צדק אובייקטיבי ודרך נכונה, ולא כך