כל הפוסטים של עו"ד טליה יונתן – דגן ועו"ד אפרת מוסן – גושן

בעקבות פסק דין כותה – הכרה בדיעבד בקיומם של יחסי עובד-מעסיק

התעוררה שאלה משפטית משותפת והיא אופן ההכרה בדיעבד בקיומם של יחסי עובד ומעסיק, ותוצאותיה