קוראות וקוראים יקרים,

אנו שמחים להגיש לכם את גליון 6 של אוטוריטה.
הגליון הזה, כמו תמיד, עוסק בתחומים מגוונים של דיני עבודה: במשפט העבודה האישי שכולל מאמרים בתחום יחסי עובד-מעסיק, אופן חישוב השכר לצורך תשלום פיצויי פיטורין, גישור, ביטוח לאומי, ומשפט עבודה קיבוצי.

להלן אפרט: בנושא יחסי עובד-מעסיק מופיע מאמר שלי שעוסק בקריטריונים להגדרת יחסי עובד-מעסיק ובחישוב בדיעבד של גובה השכר שיש ליחס לעובד שהוכר בדיעבד ככזה. אופן החישוב שנוי במחלוקת בין שתי גישות והולכת ומתקבעת חלוקה בין שתי קבוצות שופטים בבית הדין הארצי לעבודה בהקשר לכך. בהמשך מופיעים שני מאמרים שעוסקים בחישוב השכר הקובע לצורך תשלום פיצויי פיטורים. עו”ד אסף מסדה עוסק בשינוי הלכת סנונית שהתרחש השנה ובמסגרתו נקבע חישוב אוהד יותר לעובדים, ועו”ד מיכל שמיר עוסקת בעקרונות לחישוב השכר הקובע לצורך תשלום פיצויי פיטורים בצורות העסקה שונות.

עו”ד עמי פרנקל ועו”ד לירון בק כתבו על סוגית ניצול מרות בתביעות בגין הטרדה מינית במקום העבודה. תחום זה מושך תשומת לב רבה במיוחד ומאמרם הנוגע לתחום האפור של “הסכמה לכאורה” ליחסי מין כתוצאה מניצול יחסי מרות .

עו”ד רחל ליפשיץ-הררי דנה במשמעות הפורמליסטיקה של הדיווח התעסוקתי בהתאם לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה) ומדגישה את חשיפתו של המעסיק לתביעות משפטיות במקרה של חריגה מכך.

במסגרת זכויותיו של העובד אנו פותחים מדור חדש של זכויות עובד בהתאם לחוק הביטוח הלאומי. עו”ד חן קוזינץ דנה בשאלה באילו מקרים אוטם לבבי יכול להיחשב לתאונת עבודה והאם מעסיק יכול להיות אחראי ברשלנות בגינה? לצורך הדיון אפריד בין תביעה לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי במקרה של אוטם לבבי בזמן העבודה ובין תביעה לפיצוי מהמעסיק בטענה של רשלנות מצדו אשר גרמה לאירוע.

מדור חדש נוסף שניפתח הוא מדור של יישוב סכסוכים שאותו תכסה עו”ד תמר ברק. המאמר הראשון עוסק במהותו של גישור בכלל עם דוגמאות לתחום משפט העבודה.

במשפט העבודה הקיבוצי מטפל עו”ד עופר יוחננוף שכותב על מהותם של דמי טיפול ארגוני מקצועי שמשולמים לארגון מעסיקים על ידי מעסיקים שאינם חברים בארגון תמורת שירותם בתחום יחסי עבודה. מסקנתו היא כי לא ייתכן שדמי הטיפול יהיו רק פונקציה של הטיפול בתחום יחסי העבודה. אין דינו של ארגון מעסיקים בחלוף 40 שנה מיום התקנת התקנות כארגון מעסיקים בשנת 2017.

פרופ' הדרה בר - מור

פרופ' הדרה בר-מור, עורכת כתב העת, היא פרופסור למשפטים בבית הספר למשפטים, מכללה אקדמית נתניה. מומחית לדיני עבודה ולדיני תאגידים. כתבה מספר ספרים ומאמרים רבים בתחומי התמחותה. שימשה כ-6 שנים נציגת ציבור בבית הדין לעבודה.
שמשה עורכת בכתב העת "השנתון למשפט עבודה" שיהפוך לימים לכתב העת "עבודה חברה ומשפט". שמשה כעורכת כתב העת "מאזני משפט".