הבראה

מטרתם של דמי הבראה המשולמים לעובדים על ידי המעסיקים, היא לסייע להם לצאת לחופשה שנתית ולחזור רעננים וערניים לעבודה. בעלי עסקים רבים כבר הבינו שעבודה יעילה יותר תתבצע כאשר העובדים מרוצים ממקום העבודה המתגמל אותם ודואג לרווחתם ובריאותם, ודואגים לדרבן את העובדים שלהם ליהנות מהזכויות המגיעות להם, ומזמן איכות עם המשפחה ועם עצמם.

תשלום דמי הבראה

דמי הבראה יופרשו לעובדים בדרך כלל אחת לשנה, בחודשי הקיץ בין יוני לספטמבר. מטרתם המקורית של דמי ההבראה הייתה לממן את שהות העובדים בבתי הבראה במהלך החופשה השנתית שלהם, כך שהתשלום סונכרן בהתאם לקבלות שהביאו איתם העובדים בתום החופשה. על דרגי הניהול במקומות עבודה להכיר את הדגשים הקריטיים הקשורים לדמי ההבראה, מתי מפרישים אותם ולמי:

  • התפטרות יזומה של העובד או פיטורים מידי המעסיק – עובד זכאי לדמי הבראה במידה ומתפטר או מפוטר ממקום עבודתו לאחר שנת עבודה רציפה, כחלק מסגירת החשבון שבין המעסיק לעובד בעת קבלת התשלום האחרון.
  • חוסר תום לב – אם העובד פוטר בסמוך להשלמת שנת העבודה הראשונה שלו, לא יהיה זכאי לדמי ההבראה. במידה והצליח להוכיח שפוטר בחוסר תום לב ומתוך כוונה לחמוק מתשלום זכויותיו, ייתכן מאוד וכי יפסקו לטובתו דמי הבראה.
  • אי תשלום – במידה ומסיבות כאלו ואחרות לא שולמו לעובד דמי הבראה, יוכל לתבוע את מקום העבודה.
  • ימי היעדרות מוצדקים – תשלום דמי ההבראה מחושב בהתאם לחלקי השנה בהן לא היה נוכח העובד במקום העבודה, אך מסיבות מוצדקות שבהתאם להן כן ישולמו דמי ההבראה; מילואים, וחופשות שנתיות. מאידך, חופשות ללא תשלום ותאונות עבודה הן תקופות בהן לא חלים יחסי עובד מעביד ולכן אינן באות בחשבון.
  • עובדי קבלן – במקרה של עובדי קבלן המצב שונה. מדובר בזכויות המצטברות ואינן מושפעות מתחלופה של קבלן, כל עוד הם נשארים במקום העבודה הנוכחי. הוותק של העובד מצטבר והוא יהיה זכאי גם לדמי ההבראה, ולשאר התוספות התלויות בוותק שלו במקום העבודה.

חישוב דמי ההבראה

ימי ההבראה שהעובד זכאי להם תלויים בוותק העובד במקום העבודה הנוכחי ולהסכם הקיבוצי החל עליו, אם בכלל. במקרה ומדובר במשרה חלקית, ישולמו לעובד דמי הבראה בהתאם להיקף המשרה, כאשר הזכאות לדמי ההבראה הינה לאחר שנת עבודה אחת. בשנה השנייה יקבלו העובדים דמי הבראה עבור השנה הנוכחית, ובאופן רטרואקטיבי עבור השנה הקודמת. חלק מהמעסיקים מעדיפים להימנע מנטל הכלכלי של תשלום סך דמי ההבראה לכלל העובדים בפעם אחת בסוף השנה, ולכן יפרישו אותם מידי חודש על בסיס קבוע, כשהדבר מתבטא באופן ברור בתלושי השכר של העובדים. ואמנם, על מנת להימנע מאי הבנות מיותרות ומתביעות אפשריות, על ההנהלה לשאוף ליידע את העובדים עד כמה שניתן בדבר קיום דמי ההבראה והתנאים לקבלתם, עוד בכניסתו של העובד למקום העבודה.

השארת תגובה