תקנות פיצויי פיטורים

בסיום העסקתו של כל עובד, בשל פיטוריו או התפטרותו שלו בגין נסיבות מיוחדות, יוכל לתבוע ממעסיקיו פיצויי פיטורים בהתאם לקביעת תקנות פיצויי פיטורים בחוק. קיומם נדרש בעקבות משברים כלכליים, צמיחה איטית וכמובן כצעדי התייעלות בארגונים, לשימור עובדים.

למרות זאת, עובדים רבים עדיין אינם מודעים כלל לזכויותיהם או סומכים בעין עיוורת על יושרת המעסיק, ואינם עוקבים כלל אחר מימוש זכויות אלו בפועל. במהלך תקופת עבודתו, יפרישו גם העובד וגם המעסיק את חלקם לקרן הפנסיה – כמעוגן בחוק.

למי מגיע תשלום על פי תקנות פיצויי פיטורים?

קשה מאוד שלא להיכנע למשברים הכלכליים ועליית המחירים, כך שלעיתים גם המעסיקים ההגונים ביותר בשוק עלולים להיכנע ולקרוס תחת העול הכספי הכבד ולהעביר את כספי הפנסיה והפיצויים המיועדים, לתשלומי החובות. בהמשך לנכתב לעיל, על העובד להיות מודע לזכויותיו ולעקוב אחרי פעולותיו של המעסיק שלו ולמנוע את הפגיעה בזכויותיו. לפי תקנות פיצויי פיטורים עובד זכאי לפיצוי כספי במידה והוא עונה על אחד (או יותר) מהתנאים הבאים:

 • עובד שהועסק במשך שנה אחת רציפה אצל מעביד אחד, ופוטר.
 • עובד שהועסק במשך שנתיים רצופות אצל מעביד אחד, ופוטר.
 • במידה ואדם עבד 3 שנים רצופות במקום עבודה אחד ומעסיקו לא הבטיח לו תעסוקה רציפה, גם אם התפטר בעצמו, יראו בו כאילו פוטר.
 • אדם שפוטר ממקום עבודתו סמוך לתום שנת העבודה הראשונה כדי להימנע מתשלום פיצוי.
 • אדם שרצף עבודתו הופסק בגין; שירות צבאי, חופשה שנתית, פגרה באישור המעסיק, שביתה\השבתה, תאונה\מחלה, ימי אבל.
 • עובד שמעסיקו נפטר או פשט את הרגל, או שהתאגיד בו עבד פורק.
 • עובד שמצבם הבריאותי הלקוי של בן משפחה או שלו עצמו מחייבים בהפסקה עבודה.
 • עובדת שהתפטרה כתשעה חודשים לאחר הלידה, על מנת לטפל בתינוקה.
 • עובדת שנאלצה להתפטר על רקע מעבר כפוי למקלט לנשים.
 • עובד שבת זוגו ילדה ועליו להתפטר כדי לסייע בטיפול בילוד בעקבות היעדר אפשרות מצד בת זוגו, לטפל בילוד.
 • התפטרות בגין מעבר למקום מגורים אחר של בן או בת הזוג, או בעקבות מעבר מהעיר הגדולה אל יישוב חקלאי.
 • התפטרות בשל הרעת תנאי העסקה.
 • התפטרות בגין פרישה.
 • התפטרות לצורך כהונה כראש רשות מקומית, או סגן.
 • ועוד.

למי לא מגיעה הזכות לפיצוי כספי?

עפ”י חוק פיצויי פיטורין, התשכ”ג – 1963, ישנם מקרים מסוימים בהם תישלל זכאותו של עובד לפיצויים וזאת למרות שפוטר על ידי המעסיק. עם זאת חשוב לציין כי שלילת זכות זו, שהיא בסיסית עבור כל אדם, חייבת בנסיבות מיוחדות ורמת הוכחה גבוהה. זכרו, פיצויי פיטורין נועדו להמתיק את הצרה שבאבדן מקור הפרנסה, מדובר בזכות בסיסית עבור כל עובד ועובדת. במידה וחלילה נתקלתם במצב בלתי אפשרי בו אתם מרגישים שהעובד ביזה אתכם או את מקום העבודה, כדאי לפנות לגורם מקצועי שיבחן את המקרה לעומקו ויגדיר דרכי פעולה.

השארת תגובה