כל הפוסטים של עו"ד אסתר הרשקוביץ רונן

עקרון האוטונומיה הקיבוצית – נקודת ארכימדס בהסכם הקיבוצי

קרון האוטונומיה הקיבוצית הוא עקרון יסוד עיקרון יסוד במשפט העבודה הישראלי הנובע מחוק הסכמים קיבוציים

המהפך של ההסדר הקיבוצי  – מממזר לבן מלך

ואולם הולדתו של מאמר זה הינה בעקבות פרקטיקה נפוצה של הסדרת הסכמות אליהם הגיעו צדדים ליחסי העבודה