כל הפוסטים של עו"ד אסתר הרשקוביץ רונן

העוצמה שבשקט –  היבטים הסכמיים, חוקתיים ויישומיים בנוגע למנגנון השקט התעשייתי בהסכם קיבוצי

המונח “שקט תעשייתי” שגור בעולם יחסי העבודה הקיבוציים ומשפט העבודה הקיבוצי. זהו מנגנון הקיים כיום בכל הסכם.  זהו כלי חשוב

עקרון האוטונומיה הקיבוצית – נקודת ארכימדס בהסכם הקיבוצי

קרון האוטונומיה הקיבוצית הוא עקרון יסוד עיקרון יסוד במשפט העבודה הישראלי הנובע מחוק הסכמים קיבוציים

המהפך של ההסדר הקיבוצי  – מממזר לבן מלך

ואולם הולדתו של מאמר זה הינה בעקבות פרקטיקה נפוצה של הסדרת הסכמות אליהם הגיעו צדדים ליחסי העבודה