כל הפוסטים של עו"ד בטי מצר לוי ועו"ד יאיר דוד

התארגנות במקום העבודה

האם המעסיק יכול להמשיך ולבדוק יציגות בהתארגנות ראשונית לאחר ההכרה ביציגות וטרם חתימה על הסכם קיבוצי? פסק דינו של בית

העידן החדש של ההסכמים הקיבוציים

אנו נמצאים ללא ספק בעידן חדש של יחסי העבודה בישראל. בתי הדין לעבודה כבר כינו תקופה זו, כרנסנס יחסי העבודה