אוטוריטה 9

בגליון זה מושם דגש חזק על זכויות פנסיונית ונמצא פה שלושה מאמרים העוסקים בנושא:

מאמר אחד הוא של עו”ד רענן קריב שנותן סקירה מקיפה ומעודכנת על מהות הזכויות הפנסיוניות של העובדים. המאמר הבא הוא של עו”ד עמי פרנקל ולירון בק על תיקון 21 של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשסה”ה-2005 שמשליך על הזכות לפיצויי פיטורים ועל פנסיית חובה. מאמר נוסף בנושא פנסיה הוא של עו”ד אסף מסדה שכותב על תביעות עובדים בגין היעדר הפרשות לביטוח פנסיוני.

במדור הביטוח הלאומי עו”ד ענת גינזבורג כותבת על הנושא שמעסיק את הציבור בישראל בנושא תביעות נזיקין של נפגעי אופניים חשמליים.

בתחום משפט העבודה האישי אני מאירה זרקור על פרשנות מרחיבה של החוק למניעת הטרדה מינית.  עו”ד מיכל שמיר כותבת בהרחבה על זכויות העובדת בעת חזרתה מחופשת לידה.

במדור יחסי עבודה מר בני פלומן כותב על תקרת הזכוכית של נשים מנהלות ומדגיש את הקשיים בדרכן.

קריאה מהנה

Avatar

פרופ' הדרה בר - מור

פרופ' הדרה בר-מור, עורכת כתב העת, היא פרופסור למשפטים בבית הספר למשפטים, מכללה אקדמית נתניה. מומחית לדיני עבודה ולדיני תאגידים. כתבה מספר ספרים ומאמרים רבים בתחומי התמחותה. שימשה כ-6 שנים נציגת ציבור בבית הדין לעבודה.
שמשה עורכת בכתב העת "השנתון למשפט עבודה" שיהפוך לימים לכתב העת "עבודה חברה ומשפט". שמשה כעורכת כתב העת "מאזני משפט".

השארת תגובה