כל הפוסטים של עו"ד עמי פרנקל ועו"ד שני בן שחר

איסור העסקת בני משפחה בשירות הציבורי

פתיח תופעת העסקת קרובי משפחה בשירות הציבורי נפוצה למדיי. החקיקה, כמו גם נהלים של משרד הפנים, ניסתה לצמצם את ממדי