כל הפוסטים של עו"ד דניאל אנסקי

האמנם מזמין שירות בלבד?

על אחריותו האזרחית והפלילית של מזמין השירות כלפי עובד הקבלן הקדמה ארגונים רבים בתחומים מגוונים מתקשרים יותר ויותר עם חברות