כל הפוסטים של עו"ד דניאל אנסקי ז"ל

המקרה של שליחי “וולט”

הזדמנות להכנסה צדדית נוספת או סכנה להעסקה פוגענית בחסות “כלכלת החלטורה”? מבוא עולם העבודה משנה פניו בקצב מסחרר בדורנו. צורות

על זכויות עובדים בהליכי פירוק חברה ופשיטת רגל בצל משבר הקורונה

פתיח ביום 27.8.2020 פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: “הלמ”ס“) את תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה[1]. מטרת הסקר

האמנם מזמין שירות בלבד?

על אחריותו האזרחית והפלילית של מזמין השירות כלפי עובד הקבלן הקדמה ארגונים רבים בתחומים מגוונים מתקשרים יותר ויותר עם חברות