כל הפוסטים של עו"ד עמי פרנקל ועו"ד לירון בק

על התעשרותו שלא כדין של המעסיק הפיקטיבי

מעסיק מראיין מועמד לעבודה למשרה פנויה. המעסיק מתרשם לטובה מהמועמד ומעוניין להציע לו את המשרה. מסיבות שונות הוא מעדיף שלא

על מותה של (מרבית) הזכות לפיצויי פיטורים ולידתו (החלקית) של חוק פנסיה חובה

סעיף 1 לחוק פיצויי מעניק את הזכות לפיצויי פיטורים לעובד שפוטר. ככלל, חוק פיצויי פיטורים אינו מעניק פיצויים לעובד שהתפטר

אי-העברת הפקדות סוציאליות של עובדים לקופות הפנסיה והשלכותיהן

עובד חוסך בין 6% ל-7% משכרו החודשי לשם הבטחת עתידו לכשיפרוש לגמלאות (תגמולי עובד), ביודעו שהמעסיק מוסיף תשלום כפול מזה

על התיישנות עבירות משמעת בסקטור הפרטי

בתחום המשמעת קורה לעתים, כי המעסיק הפרטי נדרש לפתע לשקול את נפקותם של מעשים שעשה העובד שנים קודם לכן. הדבר

ניצול מרות והטרדה מינית במקום העבודה: השטח האפור

*הערה: במאמר זה השתמשנו בדוגמא הנפוצה של עובדת המתלוננת על עובד. ברי שקיימות אפשרויות אחרות, ורצה המקרה שמאמרנו זה נכתב

מסמכי השימוע

מאז תחילת שנות האלפיים מוטלת על מעסיקים חובה הולכת ומכבידה, לערוך הליך שימוע לעובד לפני קבלת כל החלטה הפוגעת בתנאי

למי שייכים הרווחים שנצברו בקופת הפיצויים

מאמר קצר זה עניינו  במקרים בהם לא חל על הצדדים ההסדר שבסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, אם בהסכמה ואם באמצעות

על הקושי והסיכון בפיטורי עובדים מבוגרים וותיקים

לפיטורי עובד ותיק עלויות גבוהות מטבע הדברים, וטעויות בפיטורי עובד ותיק עלולות להתגלות כבעלות עלויות גבוהות עוד יותר. אולם, המשק