כל הפוסטים של ד"ר מיכל הורוביץ

זכויות עובדים בחברות בקשיים

לאחרונה אנו שומעים על חברות רבות המצויות בקשיים כלכליים, חלקן מנסות להגיע להסדרי חוב עם הנושים בטרם תהפוכנה לחדלות פרעון,

הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

בימים אלה נדונה בוועדת חוק חוקה ומשפט הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע”ו-2016, זוהי הצעת חוק של הממשלה. הצעת