כל הפוסטים בבלוג

דבר העורכת – גליון 18

בגליון מס’ 18 של אוטוריטה נכללים מאמרים שנחלקים לשלוש קטגוריות: משפט העבודה הפרטי שבו כלולים מאמרים של עו”ד מאיר אסרף,

החלת קוד אתי במקום בו אין תקנון משמעת

מבוא ברשימה זו אדון בשאלת הקוד האתי ותקנון המשמעת במקום העבודה ובמיוחד בשאלת הקשר בין השניים, וההשלכה של אלו על

תיקון מס’ 6 לחוק דמי מחלה, תשל”ו- 1976- הוראות, הארות והערות

על פי ההסדר התחיקתי הנוהג לענין תשלום דמי מחלה (סעיף 2 לחוק דמי מחלה, תשל”ו – 1976 (“החוק”)), עובד.ת שנעדר.ת

מדיניות בתי הדין לעבודה במתן צווי עיקול זמניים

לעיתים עובד או מעסיק, התובע סעד מבית הדין לעבודה, חושש כי הנתבע לא יוכל לספק לו את הסעדים שייפסקו לטובתו,

הכשרות ליצג עובדים ולחתום בשמם הסכם קיבוצי במקום העבודה תלויה ביציגותו של ארגון העובדים.

מבוא הכשרות ליצג עובדים ולחתום בשמם הסכם קיבוצי במקום העבודה תלויה ביציגותו של ארגון העובדים. יציגותו של ארגון העובדים נקבעה

העוצמה שבשקט –  היבטים הסכמיים, חוקתיים ויישומיים בנוגע למנגנון השקט התעשייתי בהסכם קיבוצי

המונח “שקט תעשייתי” שגור בעולם יחסי העבודה הקיבוציים ומשפט העבודה הקיבוצי. זהו מנגנון הקיים כיום בכל הסכם.  זהו כלי חשוב

תסמונת הפיברומיאלגיה בראי הפרקטיקה המשפטית  

בשנים האחרונות מגיעות לערכאות המשפטיות ובתי הדין לעבודה תביעות רבות של נפגעים/ות שחלו בתסמונת הפיברומיאלגיה. המספר הרב של החולים בתסמונת,

דבר העורכת – גליון 17

בגליון 17 המאמרים עוסקים במשפט העבודה האישי ובמשפט העבודה הקיבוצי. במשפט העבודה האישי נכתבו המאמרים של הכותבים הבאים: עו”ד קרין

לא עבדת-לא צברת! או שכן?

במהלך יחסי עובד מעסיק קיימות תקופות אשר אינן נחשבות לעבודה בפועל, אך בחלקן יש צבירת זכויות סוציאליות ובחלקן האחר אין

קווים לדמותה של יצירת אווירה עוינת במקום העבודה בהקשר של מניעת הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח-1998, חוקק כדי לסייע בהתמודדות עם התופעה של הטרדה מינית. מטרתו של החוק, כמוצהר בסעיף 1

תביעות בעקבות הטרדה מינית בתקופת ה- Too ME

הטרדות המיניות/מעשים מגונים עלו לשיח הציבורי בשנים האחרונות, במיוחד כשמדובר באנשים מוכרים לציבור מסקטורים שונים, לרבות ובין היתר, חרדים, חילוניים,

חידושים בפסיקת פיצויים בהטרדה מינית

מבוא הטרדה מינית היא כל התנהגות פוגענית פיזית ונפשית המוגדרת בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח-1988. התנכלות היא פגיעה מכל סוג